AbovAcademy

Ծրագրավորողի համար պահանջված հմտությունների մանրամասն վերապատրաստում, դարձե՛ք լավ մասնագետ մեզ հետ

Բոլոր դասընթացները

Հիմունքներ
2 ամիս
Հիմունքներ
3 ամիս
Հիմունքներ
4 ամիս
Հիմունքներ
3 ամիս
Հիմունքներ
1 ամիս
Հիմունքներ
3 ամիս
Հիմունքներ
1.5 ամիս
8-14 տարեկանների համար
2 ամիս
0
աշակերտ
+
Գործընկեր
0 +
տարվա գործունեություն

Ահա թե ինչ կսովորեք!

Here's what you will learn

Front-end
Development

40000

դրամ / ամիս

4 ամիս                         շաբաթական 3 դաս                                                                1,5 ժամ

Back-end
Development

40000

դրամ / ամիս

3 ամիս                         շաբաթական 3 դաս                                                                  1,5 ժամ

Full-stack
Development

40000

դրամ / ամիս

7 ամիս                         շաբաթական 3 դաս                                                                1,5 ժամ

Web
Design

25000

դրամ / ամիս

4 ամիս                         շաբաթական 3 դաս                                                                1,5 ժամ

Microsoft
Office

20000

դրամ / ամիս

2 ամիս                         շաբաթական 3 դաս                                                                  1,5 ժամ

Scratch

20000

դրամ / ամիս

2 ամիս                         շաբաթական 3 դաս                                                                1,5 ժամ

Մեր ուսանողների աշխատանքները

hyArmenian

Contact Us

Contact Us