AbovAcademy

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint-ը ներկայացման ծրագիր է, որը մշակվել է Microsoft-ի կողմից: Այն ընկերության Microsoft Office փաթեթի ծրագրային ապահովման ստանդարտ բաղադրիչն է և օգտագործվում է սլայդերի, ներկայացումների և այլ տեսողական բովանդակություն ստեղծելու համար: PowerPoint-ը ներառում է այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են ներկայացումներ ստեղծելու և կառավարելու, ձևերի և սլայդների տեղադրման և ձևաչափման, առարկաների և անցումների շարժման, մուլտիմեդիա բովանդակություն ավելացնելու և այլոց հետ համագործակցելու ունակությունը: